Landschappen: N-Holland en Friesland

De vlakke polders vormen een uniek landschap. Of het nu de veenpolders zijn die maar nauwelijks boven het kunstmatig laag gehouden waterpeil komen of de zeepolders met hun terpen, de wijdsheid blijft imponeren.

Terug